Styrk fredens kræfter

Arbejdsprogram for Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed l996-1997

Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 1996


- se andre blade
Konflikter og krigshandlinger der udspringer af social nød, etniske eller religiøse uoverensstemmelser, kan kun løses ad politisk vej. Verdenssamfundet må indstille sig på denne kendsgerning.
FNs rolle diskuteres ofte og med rette i denne tid. Der er intet alternativ til FN, men stormagterne bruger fortsat organisationen i egen interesse. Det må stoppes.
Det er imidlertid vigtigt at huske, at FN blev dannet som en fredsorganisation, med den 2. Verdenskrigs rædsler in mente. I en tid med mange regionale krige må vi støtte videreførelsen af FNs oprindelige formål. En afvikling af alle atomvåben vil være en fredshistorisk milepæl.
Samarbejdskomitens styrelse planlægger årets aktiviteter sådan at FN dagen 24. oktober '97 markeres markant. FN dagen '96 markeres med vægavis. (Haag dommen/NATO doktrin).
De højt industrialiserede lande udbytter den tredie verden, og skaber dermed en stadig voksende kløft mellem rige og fattige lande, med indbygget risiko for dybe konflikter. Store kapitalinteresser puster til ilden, bl.a. for at afsætte den i forvejen alt for store våbenproduktion. Sammenhængen mellem dårlige sociale forhold, krænkelse af menneskerettigheder og væbnede konflikter er central og må, lige som interessekonflikter mellem de rige lande, (USA-EU-Japan/Sydøstasien) tages alvorligt.
Den Danske Internationale Brigade har til formål, at gå i krig uden for landets grænser. Det er et alvorligt brud på dansk forsvars og sikkerhedspolitik. Danmark tilslutter sig hermed en militær strategi, der adskiller sig væsentligt fra NATOs hidtidige formål, som SAK på intet tidspunkt har støttet, men hvis indsats dog traktatligt har begrænset sig til en situation, hvor medlemslandene blev angrebet. Indenfor rammerne af NATO og WEU kan styrkerne nu indsættes i såkaldte fredbevarende eller fredsskabende operationer, med det egentlige formål at sikre de vestlige stormagters interesse og indflydelse.
Trods bortfaldet af det traditionelle fjendebillede er Danmarks direkte forsvarsudgifter på vej mod de 20 mia. Samarbejdskomiteen kræver at bevillingerne til militæret skæres ned og pengene bruges til at mindske socialt betingede konflikter i den fattige de af verden. Et konkret bidrag til dette kunne være oprettelse af en dansk humanitær brigade.
Samarbejdskomiteen vil søge tilslutning til kravene om:
Alle Atomvåben skal væk.
Nedrustning i større skala skal påbegyndes.
Personelminer, også M80, skal forbydes og destrueres.
Minerydning skal effektiviseres, men lægges udenfor militært regi.
Den Danske Internationale Brigade skal opløses.
Danmark ud af NATO.
Fasthold dansk nej til WEU.
Samarbejdskomiteen vil samarbejde internationalt, herunder udvikle kontakten og samarbejdet til de nordiske fredsorganisationer.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1996 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand