Et tabu bliver brudt

Demokrati, Menneskerettigheder og Mordechai Vanunu.

Af Maria Bergsøe Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 1996


- se andre blade
Den israelske atomtekniker Mordechai Vanunu blev for ti år siden ved en hemmelig rettergang i Israel idømt 18 års fængsel i isolation for spionage og landsforræderi. Han havde i SUNDAY TIMES i 1986 offentliggjort at Israel i hemmelighed havde udviklet atomvåben og oplagret et arsenal på 200 atombomber. ( Læs artiklen "Vanunus 3000 dage" i nr.2 - 1996.)
Den 14 og 15 oktober fandt en konference sted i Tel- Aviv, som var et bemærkelsesværdigt brud på det tabu, der hidtil har hersket omkring Israel som atommagt og omkring Vanunus afsløring af, hvad der i hemmelighed foregår i Dimona i Negevørkenen.
Konferencen var under ledelse af atomfysikeren professor Joseph Rotblat, som i 1995 fik Nobelprisen for sit arbejde for Pugwash Conference, hvortil fredsforskere og andre videnskabsfolk har været tilknyttet i arbejdet for nedrustning og fred.

Whistleblower
Professor Rotblat stod for hovedtalen, de andre 18 deltagere og talere kom fra Europa og USA.bl.a. Daniel Ellsberg som fredsforsker og som afslører af Pentagon Papirerne under Nixon,en anden whistle-blower ( èn der slår alarm)var Vil Mirzyanov, russisk videnskabsmand,som i 1992 blev arresteret fordi han afslørede Moskvas kemiske våbenproduktion, den italienske højesteretsdommer Amedo Postighoni, som forsøger at vække den italienske offentligheds interesse for den forbrydelse det israelske hemmelige politi, Mossad, udførte, da de kidnappede og bortførste Vanunu. Hverken England eller Italien har indgivet klage over krænkelsen af international lov og ret. Mordechai Vanunus bror Meir deltog også i konferencen. Han har hidtil været forment indrejse i Israel.

De israelske medier
Den israelske presse rapporterede ivrigt fra konferencen og bragte lange interviews med mange af deltagerne. Det må have virket afslørende i betragtning af at begivenheden har været totalt mørkelagt i ti år.TV og radio var også fremme og viste stort set sympati. Overrækkelsen af den norske underskriftindsamling på 20000 navne på premierministerens kontor i Jerusalem blev også vist, samt afleveringen af gaver i Askhelon fængslet på Mordechai Vanunus fødselsdag d. 13 oktober. Han blev 42 år.
Da konferencen indledtes besluttede et uafhængigt israelsk TV selskab at filme de to dage som dokumentation af Vanunu sagen. Den vil blive vist til næste år.
Efter mediernes første dramatiske eufori døde nyhederne lidt hen og blev mere forbeholdne - ikke overraskende. Publikumsdeltagelsen på ca. 70 var rimelig god, men kunne have været bedre og det var en fejl at publikum ikke blev mere inddraget.
Afslutningen på konferencen var præget af stærke følelser og der blev i enighed vedtaget en resolution, der op
fordrede president Weizman til at benåde Vanunu.

Benådning afvises
Joseph Rotblat havde et møde med president Weizman, som afviste enhver tale om benådning og som roste Rotblat, fordi han dengang havde været med til at udvikle atombomben.De øvrige konferencedeltagere mødtes med et medlem af oppositionen i det israelskeparlament, Knesset, samt med et tidligere medlem Shulamit Aloni, som forsikrede at hun i fremtiden ville arbejde for at bringe Vanunus fortsatte isolation i fængslet på bane overfor parlamentsmedlemmer.
På internationalt plan forestår der nu et stort arbejde med at følge op på de forslag og udvikle de ideer,som kom frem på konferencen. Mere end nogensinde er det nødvendigt at opretholde presset på de forskellige myndigheder.
På konferencen blev der læst et „ rekonstrueret" brev op fra Vanunu. Det originale brev var blevet revet ud af hånden på Vanunu af en fængselsbetjent, da han rakte det til sin bror Meir.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1996 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand