FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >
Trussel med eller brug af kernevåben er ulovligt! Udtalelse til FNs generalforsamling Den internationale Domstol i Haag

Den internationale Domstol i Haag udtaler til FNs generalforsamling:
"- at trussel med eller brug af kernevåben vil være i modstrid med de internationale lovregler, der gælder for væbnede konflikter".
Domstolen understreger derudover eenstemmigt, at der ifølge traktaten om ikkespredning af kernevåben eksisterer en forpligtelse til at føre og afslutte forhandlinger, som fører til atomnedrustning under effektiv international kontrol.
NATOs afskrækkelses- og førsteslagsstrategi med atomvåben er herefter både moralsk og juridisk ulovlig.


Send gerne et link om denne tekst videre til folk, du mener fortjener at se den. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). ©pdateret december 1996 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand