Trussel med eller brug af kernevåben er ulovligt!

Udtalelse til FNs generalforsamling

Den internationale Domstol i Haag Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 1996


- se andre blade
Den internationale Domstol i Haag udtaler til FNs generalforsamling:
"- at trussel med eller brug af kernevåben vil være i modstrid med de internationale lovregler, der gælder for væbnede konflikter".
Domstolen understreger derudover eenstemmigt, at der ifølge traktaten om ikkespredning af kernevåben eksisterer en forpligtelse til at føre og afslutte forhandlinger, som fører til atomnedrustning under effektiv international kontrol.
NATOs afskrækkelses- og førsteslagsstrategi med atomvåben er herefter både moralsk og juridisk ulovlig.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1996 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand