Konfirmander på hjemmeværnsøvelse

15 konfirmander var på hjemmeværnsøvelse med luftmeldekorpset.

Af Henning Sørensen - 1996


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 1996


- se andre blade
Når de fleste forældre i vort land ønsker, at deres børn vil lade sig kirkeligt konfirmere, tror jeg, den primære årsag er et håb om at kunne medvirke til at videreføre en af vor kulturs fundamenter, den kristne tro, til kommende generationer, og det er mit indtryk, at danske præster gennemgående arbejder seriøst med denne opgave.
Men jeg har netop fået kendskab til et så groft brud på almindelig anstændighed og kristen etik, at den ansvarlige præst må stå til en næse, der får den Poul Nyrup fik i Rushdie-sagen til at blegne:
I Hjemmeværnsbladet for 7. oktober 1996 har en ung pige, Elsemarie Thorsen, begået en velskrevet artikel, hvor hun fotæller om, hvordan hun sammen med 15 andre konfirmander m/k fra Storring-Stjær konfirmandklub var på hjemmeværnsøvelse med luftmelde-eskadrille Århus.
De unge mennesker blev malet i ansigtet, sov i bivuak, blev fanget af "fjenden", kom i forhør o.s.v. Da de endelig kom tilbage til præstegården, blev de vasket og kom i rent tøj.
Det manglede bare andet. Militæret har i forvejen en enorm skattefinansieret propagandamaskine; men at kirkeskattemidler også bruges til at fremme militarismen, er utilladeligt. Kirkens opgave er én: at forkynde evan
geliet: "Om nåde for synd, og om frelse fra død", for at bruge et par linier af salmedigteren, valgmenighedspræst Uffe Hansen (1894-1994).
Samme Uffe Hansen, der var en af min ungdoms vejvisere, hørte til freds- og militærnægterbevægelsens veteraner i vort land. Fra 1942 til 1949 var han landsformand for den pacifistiske organisation Aldrig Mere Krig, og fra 1931 til 1960 var han i bestyrelsen for Dansk Gruppe af Antimilitaristiske Præster, deraf de sidste otte år som formand.
Skandalen i Storring-Stjær er forhåbentlig enestående; men der er i allerhøjeste grad brug for de holdninger, Uffe Hansen stod for i vor feltpræstbefængte folkekirke.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1996 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand