Ti hovedanbefalinger om børn og krig

Fra FN-rapporten „Krigs indvirkning på børn"

FN Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 1996


- se andre blade
Børns- og kvinders behov må komme i første række i alle bestræbelser på at løse konflikter og indgå fredsaftaler. Fredsbevarende enheder spiller en vital rolle ï arbejdet for at fremme børns rettigheder.

2: Overvågning og rapportering om overtrædelser af børns rettigheder:
Børn i væbnede konflikter skal have første prioritet i al overvågnings- ograpporteringsarbejde, som medarbejdere fra FN-organisationer eller andre ansvarlige organisationer udfører.

3: Sundhed, psykosocialt velvære og uddannelse:
Disse områder skal være grundpillerne i al humanitær hjælp til børn i katastrofesitiationer.

4: Unge:
Skolegang, uddannelse og sundhedshjælp til unge skal prioriteres for at sikre deres helbred og forebygge at de ender som soldater, prostituerede og i stofmisbrug. Unges deltagelse i spørgsmål vedrørende deres egen udvikling og samfundets er altafgørende.

5: Kønsbestemt vold:
Alle personer, der begår voldtægt eller andre. former for seksuel udnyttelse af børn under krig, skal retsforfølges som krigsforbrydere. Alle militær- og fredsbevarende tropper og medarbejdere i alle humanitære organisationer skal gennemgå træning i deres særlige ansvar for at beskytte kvinder og børn mod den slags overgreb.

6: Flygtningebørn i eget land:
I alle nødsituationer skal UNICEF i samarbejde med et styrende organ sørge for beskyttelse og hjælp til flygtningebørn, der befinder sig på flugt alene eller med familien i eget land. Genforening af børn og forældre, der er blevet væk fra hinanden, er et vigtigt led i dette arbejde.

7: Børnesoldater:
En global kampagne mod at bruge børn under 18. år som soldater og- for at krigsførende parter øjeblikkelig hjemsender alle børnesoldater bør iværksættes. Første skridt er at tilføje en ændring til Konventionen om Barnets Rettigheder for at minimumsalderen for soldater hæves fra 15 til 18 år.

8: Landminer:
FN-rapporten om „Krigs indvirkning på børn" støtter et totalforbud mod brug, produktion, handel og oplagring af landminer, oplysningsprogrammer for børn om landminer, rehabilitering af børn, der er blevet ofre for landminer og minerydningsprogrammer.

9: Forebyggelse:
Verdenssamfundet skal samarbejde om at overvåge trafik af våben og et total forbud mod overførsel af våben til konfliktområder. De socio-økonomiske årsager til krig skal undersøges, og der skal gives støtte til de sociale infrastrukturer, som beskytter børn.

10: Særlig repræsentant:
En særlig repræsentant for FNs generalsekretær skal udpeges til at stå i spidsen for gennemførelsen af disse anbefalinger og sørge for at børns forhold får en høj placering på den internationale dagsorden.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1996 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand