FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >
Litteratur om EF, EU og WEU    

Officielle EF-publikationer : En oversigt / Lene Knudsen - København : Det kongelige Bibliotek, 1992.

WEU : Den vesteuropæiske union / Frede P. Jensen - København
: SNU, 1994.


Nielsen, Reimar R.: Den europæiske forsvarsdimension : baggrund og prspektiver. - København : DUPI, 2001.

Report on the International Conference on European Arms Export Controls : 13-14/11 1997 Riksdagshuset Stockholm / [ed] Bjarte Björsvik ; [ed] Steve Shropshire. - London ; Stockholm : Kristna Fredsrörelsen ; Safeworld, 1998.

EU som supermagt / Bent Brier ; Poul Gerhard Kristiansen - København : Folkebevægelsen mod EU-Unionen, 1998.

Nehring, Niels-Jørgen: EF, det indre marked og sikkerhedspolitikken / Niels-Jørgen Nehring - København : SNU, 1989.

European Aerospace and Defence Company : Betænkning om meddelelsen fra Kommissionen om “Europas forsvarsrelaterede industri og de udfordringer, den står overfor, et bidrag til indsats på europæisk plan”. (KOM(96)0010 - C4-0093/96) fra Udvalget om Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarsanliggender / Ordfører: Gary Titley.

Militarisation of EU - articles at www.euobserver.com


Send gerne et link om denne tekst videre til folk, du mener fortjener at se den. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). ©pdateret december 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand