Fredsobservatører

Officiel rapport om civil samfundspligt går uden om alle de væsentlige spørgsmål.

Af Peter Henning - 2001


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 2001


- se andre blade
Vi har i Aldrig Mere Krig gennem mange flere år arbejdet på at få 45.000 kr til at lave et projekt om et forslag til en uddannelse af fredsobservatører. I det forhadte Østrig har man længe haft en 6 måneders fredsobservatøruddannelse. I den tyske delstat Nordrhein Westphalen har man en 4 måneders uddannelse.
Vi har jo for ofte set, at med en indsats til så sent, at man må indsætte militær. Hvis man tidligt havde kunnet indsætte mange veluddannede fredsobservatører - måske med FNsoldater som grænsevagter.
I øvrigt har de danske FN-soldater først for nylig fået lidt uddannelse om konfrontation med civilister. Det samme gælder tilsyneladende politiet - som ved EU- og G7-møder optræder ualmindeligt og unødvendig brutalt. De burde have en bedre uddannelse.
Ved forsvarsforliget i 1997 er der sket det mærkelige, at man har fået afsat 1 million kroner hvert år i 5 år. I 2000 blev der brugt 200.000 kr på en rapport om "Belysning af mulighederne for og konsekvenserne af civil samfundspligt i Danmark".
Rapporten er en historisk gennemgang af samfundspligt helt fra hoveribonden. Den beskæftiger sig hovedsageligt med det arbejde, som militærnægtere udfører.
Det eneste, som har lidt med fred at gøre, er omtalen af det amerikanske peace-corps. I rapporten konsekvent kun kaldt ameri-corps. De har i øvrigt bl.a. den opgave at lære folk at læse. I følge FN er 1/6 af jordens befolkning - i alt 1 milliard - analfabeter.
Det er da klart en forudsætning for demokrati, at man kan læse og skrive. Det må da være den vigtigste form for ulandshjælp. I Danmark kan man som militærnægter gøre ulandsarbejde.
I rapportens økonomiske konklusion regnes med, at det koster mellem 5 og 7 milliard kroner, og disse går især til administration og undervisning!!!
Rapporten, der er udgivet af Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) er blevet negativt anmeldt i Weekendavisen. I et svar gør rapportens forfatter Henning Sørensen opmærksom på, at det er forsvarsministeriet, der som den ansvarlige har nægtet at lave 3 interessentanalyser, som ellers var angivet i kommissoriet. Det må nok kaldes censur.
AMK har fra anden side erfaret, at vores ansøgning om tipsmidler har været forelagt Forsvarsministeriet!!! Efter to afslag har det været forelagt for undervisnings-, kultur- og statsminister - uden resultat. Gad vide hvad de øvrige millioner er brugt til?
Sikkert til noget mere militært, men det vil jeg undersøge nærmere. 45.000 til en rapport om uddannelse af fredsobservatører er jo småpenge til en uddannelse, som hvis den ikke er med til at skabe fred på verdensplan i det mindste vil være gavnlig i familien og samfundet.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand