Med frygten som drivkraft

Gert Petersens nye bog er den vigtigste bog om den kolde krig på dansk i mange år.

Af Holger Terp - 2001


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 2001


- se andre blade
Den forhenværende formand for SF, Gert Petersen, har gjort sig en hel del tanker om hele den kolde krig i sin nye bog “Med frygten som drivkraft”.
Udgangspunktet er Sovjetunionens etablering under første verdenskrig og bogen slutter med opløsning af unionen.
Første verdenskrig 1914-1918 kom ifølge Gert Petersen til at præge den efterfølgende tid meget mere, end man skulle tro. Politik var blevet en slags religion, hvor et “menneske anser en bestemt verdensforklaring og et bestemt menneskesyn for den eneste sandhed, og at de, der ikke indser denne sandhed, er vantro, i bedste fald fortabte og i værste fald fjender”.
 
Vi gode og de onde
For forfatteren lever vi i en historieløs tid, hvilket muliggør manipulation i bestræbelserne på at nedgøre kommunismen og socialismen. Vi har så let ved at glemme vores egen voldelige fortid.
De vestlige landes kolonialisme og massemyrderierne under første verdenskrig viser, at en afgrundsdyb foragt for menneskeliv stikker dybt i vor egen kultur.
Det revolutionære Sovjetunionen fremstod efter første verdenskrig som et kommunistisk og socialistisk ideal for mange. Efter Stalins magtovertagelse i 1924 bruger han de samme metoder, som han har set anvendt af de vestlige regeringer under første verdenskrig, til at bevare og udbygge magten.
Sovjetunionen forandres fra et landbrugsland til en moderne industri-nation på forbløffende kort tid. Men Stalins diktatoriske magt og samfundsomvæltningerne skaber modstand, som undertrykkes med hård hånd. Dødsstraffen genindføres og slavelejre sættes i system. Når den kolde krig kunne bryde ud kort tid efter anden verdenskrig var det bevidst politik fra magteliter i vesten på at bevare magt og handelsinteresser i kolonilandene, og begrænse Sovjetunionens indflydelse.
NATO grundlægges, og til trods for stor krigsfrygt har alliancen “i flere tilfælde skabt øget fare for krig”. Og “I alle den kolde krigs år var det den militære konfrontation, der helt overvejende stod i forgrunden”.
 
Tøbrud fra fredsfolk
Gert Petersen understreger igennem hele værket de vestlige fredsbevægelsers betydning for tøbrud under den kolde krig, og deres betydning for afslutningen af den kolde krig.
Denne beskrivelse, som jeg mener er rigtig, er en kontrast til højreorienterede politikere og samfundsdebattørers udokumenterede opfattelse af, at fredsbevægelserne under den kolde krig var nyttige idioter for Moskva.
Den grænseoverskridende dialog fra neden mellem uindbudte aktører på scenen mellem fredsbevægelser i Vest og Øst førte til de første nedrustningsaftaler efter 1960. Fra 1957 er det Pugwash-bevægelsen, der er den første brobygger til sovjetiske videnskabsfolk, som var “betydelig mere selvstændige i tankegang og væremåde, end mange udenforstående ville have troet”.
Samarbejdet mellem videnskabsfolk og de folkelige protester i de vestlige lande førte til traktaten om begrænset stop for atomprøvesprængninger i 1963.
Sovjetiske medlemmer af Pugwash overtaler Bresjnev til at gå ind for ABM-traktaten som underskrives i 1974.
Fra 1980 og frem til afslutningen på den kolde krig er det dels de internationale fredsbevægelser og specielt den danske fredsforsker Anders Boserups ideer om et ikke offensivt forsvar, som fik stor betydning for den sovjetiske vilje til at debattere militære ændringer, hvilket var en af forudsætningerne for, at den kolde krig kunne stoppes.
 
En vigtig bog
Forlaget har produceret en stor bog, som er nem at læse for svagtseende.
Der mangler dog illustrationer, specielt portrætter af de historikere og debattører, som har været med til at forme vores opfattelse af den kolde krig.
Forfatteren er godt hjemme i sit enorme historiske materiale, og bringer mange nye oplysninger ind i den danske debat om den kolde krig.
Med frygten som drivkraft er for mig at se den vigtigste bog om den kolde krig på dansk i mange år.
Nu mangler kun, at historikerne for alvor kommer på banen. Der mangler dansk forskning om den internationale fredsbevægelses historie og politiske indflydelse fra 1815 og fremefter, samt seriøs forskning om de danske fredsbevægelsers historie fra første verdenskrig og fremefter.

Gert Petersen: Med frygten som drivkraft : Tanker om den kolde krig. Aschehough 2001. 464 s. Er udkommet.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand