Hvad for en våbenfabrik?

General Electric er kendt som en af verdens største våbenproducenter - bare ikke af Carsten Koch fra Danske Invest A/S.

Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 1 - 2001


- se andre blade
Har du blod på fingrene fra dine investeringer?
Er du sikker på, at dine penge er investeret på en etisk forsvarlig måde - eller lader du en oversmart finansrådgiver købe våbenaktier med et dødsikkert afkast?
Spørgsmålet gælder efterhånden os alle - for vi er alle sammen blevet investorer. Enten gennem pensionskassen på en arbejdsplads, gennem Lønmodtagernes Dyrtidsfond eller via de virksomheder, som den danske stat har interesser i.
Som investorer har vi ret til at blande os. I første omgang er det nok mest overskueligt at holde op med at støtte de mest åbenlyse våbenproducenter. På længere sigt kunne man måske tvinge en virksomhed til at lægge sin produktion om, hvis man ellers havde aktier nok i den.
Investeringerne er som hovedregel offentlige, så det er muligt at se, hvad dine penge støtter. Resten er almindeligt hårdt arbejde - nemlig at undersøge og vurdere hvilke investeringer, der lugter af blod.
 
Danske Invest
Geert Grønnegaard blev overtalt af sin bankrådgiver til at købe nogle aktier i Danske Invest A/S. Danske Invest har ikke en særlig afdeling for etisk rene aktier da man mener, at alle investeringer opfylder kravet:
 
"Når vi forfølger vores mål - at give vore medlemmer det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen - søger vi at fremme de basale menneskerettigheder, hen-synet til miljøet og bevarelse af jordens ressourcer."
Danske Invest A/S
 
Geert Grønnegaard blev derfor overrasket, da han blandt andre fandt våbenfabrikken General Electric blandt investeringerne hos Danske Invest. Han skrev til Carsten Koch, der nu er administrerende direktør hos Danske Invest: "Det er muligt, at dette ikke omfattes af investeringschefens etik, men det betyder noget for mig personligt. Jeg har været pacifist det meste af mit voksne liv og er medlem af hovedbestyrelsen i Aldrig Mere Krig.
Hvis I vil holde fast i våbenaktierne, må jeg selvfølgelig afhænde min DI-andel.
Det fremgik, at du var ny i stillingen som administrerende direktør, så du vel ikke har haft mulighed for at sætte dig ind i alle detaljer.
Men hvis du har planer om også at ville håndhæve en våben-etik i forretningen, vil jeg altså gerne vide det." Carsten Koch svarede, at han ikke havde kendskab til investeringsforeninger, som betragter aktier i General Electric som våbenaktier: "Den svenske investeringsforening Banco udbyder en etisk investeringsfond kaldet "Banco Etiska Globalfond". De har direkte fraskrevet sig muligheden for at investere i våbenindustri, men de har alligevel General Electric i deres beholdning.
Skulle du være af en anden mening, er det min klare opfattelse, at du stiller så skrappe og uhåndterbare krav på dette område, at det bliver særdeles vanskeligt i praksis at have afdelinger med en bred aktieportefølje.
Det er meget svært til stadighed at udelukke aktier i selskaber, der f.eks. med mellemrum og i beskedent omfang leverer ordrer til virksomheder, der producerer våben."
 
Atomvåben mm.
General Electric er åbenbart så rent og etisk forsvarligt et firma, som Carsten Koch kan ønske sig dem. Og det må en lille aktieejer vel så stille sig tilfreds med. Eller man kunne lige undersøge sagen en anelse dybere, end Carsten Koch og hans rådgivere har gjort.
General Electric laver meget andet end våben, men er faktisk en af verdens største våbenproducenter. Firmaet har gennem hele sin lange historie produceret våben på statskontrakt eller til almindeligt salg.
General Electric lavede verdens første masseproducerede atombombe, der blev brugt i de enorme Titan-missiler med multi-megaton atom-spænghoveder - og er fortsat en stor spiller på området.
Aktuelt er der lidt ballade om en milliard-ordre på kamp-helikoptere, som Tyrkiet gerne vil købe. General Electric leverer motorerne - men er selvfølgelig helt uskyldig, hvis tyrkerne skulle finde på at bruge kamphelikoptrene mod landets kurdiske mindretal.
 
Find information selv
Ovenstående oplysninger er ikke så svære at finde - specielt ikke nu, hvor internettet giver hurtig adgang via søgemaskinerne. Selv Carsten Koch burde kunne gøre det.
Sipri er et svensk fredsforskningscenter, der nyder meget høj anseelse. I 1998 var General Electric nummer 20 på Sipris liste over verdens største våbenproducenter.
Dette faktum burde kunne overbevise selv Carsten Koch om, at General Electric er mere end en underleverandør, der kun "med mellemrum og i beskedent omfang" betjener våbenindustrien.
Carsten Koch har dog ret i, at det er meget besværligt at holde øje med de mindre og ordre-producerende små-fabrikker, der af og til snupper en våbenordre.
Et dansk eksempel er LM Glasfiber A/S, der har vekslet mellem at lave grimme våben og pæne vindmøller.
I første omgang må vi altså rense de store grimme drenge ud, der helt indlysende er betydende våbenproducenter - som f.eks. General Electric.
Og når Danske Invest ikke vil skille sig af med våbenproducenten, er der vel ikke meget andet for os at gøre, end at skille os af med Danske Invest.
 
Top 100 listen er på http://projects.sipri.se/milex/aprod/sipri100-98.html

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand