Missilforsvar er oprustning

USAs planlagte missilforsvar er oprustning, vil give oprustning i mange andre lande og vil invalidere de nedrustningsbestræbelser, der faktisk ellers er i gang!

Af Anton Aggernæs Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 2000


- se andre blade
Teknisk set er der tale om, at USA vil forhindre fjendtlige raketter med kernevåbenladninger, bakteriologiske eller kemiske krigsmidler i at nå frem til USA.
Det skal ske ved, at fjendtlige raketter skal opdages af varslingsstationer, som den planlagte i Thule og flere andre steder; og at de fjendtlige raketter så skal skydes ned af amerikanske raketter, mens de er på vej.
Det kan jo i sig selv lyde fredeligt nok, så det kræver lidt forklaring at få folk til at forstå, at det i virkeligheden er groft aggressivt i sine samlede virkninger.
Både Sovjetunionen og USA var i 1972, da de lavede ABM-traktaten, der forbyder sådanne missilforsvar, helt klare over, at den slags systemer foruden at være ekstremt dyre i sig selv, også nødvendigvis vil øge oprustningen i verden, og alene derfor øge krigsfaren.
Og at den mest afgørende grund til, at det øger krigsfaren er, at et land med et missilforsvar, som det selv tror på, vil tøve mindre med at gå i krig, end det ellers ville! Fordi det tror, at et modangreb ikke kan trænge ind.
Et missilforsvar kan imidlertid aldrig gøres helt effektivt. Tænk f.eks.
på, at hvis der sendes bare 10-20 raketter mod USA på en gang, så har man ingen reel chance for at ramme dem alle.
Og hvis nogen ville angribe USA med raketter, så ville og kunne de selvfølgelig først ødelægge varslingssystemerne, f.eks. med lavtgående fly eller torpedobåde.
Derfor er det simpel logik og ikke skræmmekampagne, når vi siger, at Grønland bliver et vigtigt bombemål, hvis der skal være varslingsstation i Thule som led i missilforsvaret. På verdensplan ligger det helt klart, at Kina vil producere flere kernevåbenraketter, hvis USA laver deres missilforsvar. Det er lige så klart, at Rusland, der ellers det sidste år virkelig har fremsat gode seriøse forslag til atomar nedrustning, er nødt til, og har besluttet, at så kan disse nedskæringer af antal atomvåben ikke finde sted I maj i år var jeg med i en delegation fra Internationale Læger mod kernevåben i Moskva, hvor vi havde møder med atomminister Adamov og med højtplacerede folk i forsvarsministeriet og i udenrigsministeriet.
De fandt alle, at det var pinligt, at USA vil forsikre dem om, at missilforsvaret kun er rettet imod Nordkorea, Iran og Irak - og bestemt ikke imod Kina og Rusland - når man tænker på de store dele af kloden, som varslingssystemet skal dække, eller kan bruges til at dække.
Vi fremførte alle de grunde der er til, at missilforsvaret reelt aldrig kan blive effektivt, bl.a. fordi varslingsanlæggene let kan ødelægges.
Russerne var ikke uenige, men som de sagde: Hvis amerikanerne selv tror på det, så vil de ikke tøve med at gå i krig hvor som helst i verden, de føler deres interesser truet.
Jeg vil tilføje, at bare de sidste 10-20 år jo har givet mange eksempler på, at USA går i krig eller støtter krig under dække af at ville forsvare demokrati eller menneskerettigheder, men reelt jo for at forsvare egne økonomiske eller politiske interesser.
I USA er der åbenbart meget stærke kapitalkræfter og magt- og handelspolitiske interessegrupper, der vil have missilskjoldet; for det er faktisk lykkedes at bilde flertallet af USAs befolkning ind, at skjoldet kan give amerikanerne øget tryghed. Der spilles uhæmmet på urealistiske følelser, f.eks., at uden dette skjold, vil Nordkorea sandsynligvis totalt ødelægge Los Angeles om 10-15 år!
Tænk hvis bare 10% af de milliarder af dollars, et raketskjold vil koste, blev brugt til at hjælpe det dybt forarmede Nordkorea økonomisk på fode. Så ville USA nok om 10-15 år i stedet have en ven i Nordkorea - er det vildt naivt?
Så er Bill Clinton også ved at blive naiv. For da USA i september i år langt om længe gik med til at give Kina normal samhandel, sagde Clinton, citeret efter New York Times: Det vil gå op for os, at USA har mere indflydelse i Kina med en udstrakt hånd, end med en knyttet næve.
For os i Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe, der sidste år skrev betænkningen "Elskværdig Sikkerhed" er det indlysende, at der er mere sikkerhed i at have venner, der vil hjælpe og om nødvendigt forsvare en, end ved at have masser af våben.
USA har i dag svært ved at udpege andre betydende tænkte fjender end Nordkorea, Iran og Irak - alle ret fattige lande. Hvis pengene til missilforsvar, plus alle de penge, der så kunne spares på kernevåben i bare USA og Rusland, blev brugt af Rusland og USA i samarbejde til seriøs hjælpen disse såkaldte slyngelstater økonomisk på fode, ville de så drømme om at angribe USA? Ville de mon så bide den hånd, der fodrede dem?
Logikken i de analyser, jeg her i dag kun har kunnet antyde for jer, er svær at komme uden om. Derfor må og skal vi hjælpe amerikanske politikere til at komme til fornuft, så de kan modstå den uhyggelige pression og lobbying de er udsat for fra krigsindustri og kortsigtede andre handels-produktions- og råstof-kapitalinteresser.
Hvem er så "vi", der skal hjælpe amerikanske politikere og centraladministration til at komme til fornuft? Det er selvfølgelig fredsbevægelserne, men jo også USAs allierede i NATO, f.eks. Danmark, Niels Helveg Petersen, ham kommer jeg tilbage til lige om lidt.
I "Internationale Læger mod Kernevåbenkrig", der har delforeninger i over 60 lande, har vi for tiden en vis opblomstring. Vores USA-delforening har øget medlemstallet fra 14.000 til 18.000 amerikanske læger de sidste to år. Så vi har fået råd til at lave lobbying både i senatet, repræsentanternes hus og i regeringskontorer i Washington DC, og i FN i New York. Og både politikere og topadministratorer vil faktisk gerne tale med os.
Jeg nævnte vores Moskva-møder i maj i år. I november i år har vi en delegation i London og i Paris netop med hovedemnet: USA´s raketskjold.
Der er vi lige så velkomne, for i England og Frankrig har regeringerne allerede protesteret høfligt imod USA´s raketskjold. Det vil vi holde dem fast på med yderligere argumenter, som vi har fået, ikke mindst fra vore fattigere medlemslande.
Også Tyskland er imod, og andre NATO-lande, der ikke er blevet bedt om at hjælpe amerikanerne med deres raketskjold. Hvorfor skal Helveg Petersen i Danmark så være så vattet, at han ikke vil udtale sig, før der kommer en officiel anmodning om, at Danmark skal stille Thule til rådighed?
Både Helveg og Nyrup har siddet ved magten i over syv år, så de er svære at flytte. Det er jo menneskeligt, men vi må gøre et forsøg.
I Danske Læger mod Kernevåben har vi sammen med vores internationale hovedkontor i Boston udformet nogle udkast til breve, som vi over e-mail har fået udsendt til aktive læger mod kernevåben i ca. 25 lande.
Disse kolleger er nu i fuld gang med at sende den slags breve til Nyrup, Helveg Petersen og til Folketingets udenrigspolitiske nævn - og til grønlandske politikere.
Man kan få både toppolitikere og topmilitærfolk til at ændre holdning -selv om de desværre tit først indrømmer det, når de ikke mere sidder på magten. Jeg nævnte Bill Clinton før med den udstrakte hånd i stedet for den knyttede næve. Men han er jo også ved at gå af.
Mange af USA´s militære topfolk, både nuværende og afgåede, erklærer åbent, at atomvåben er uegnede til krig. Eks-præsident Jimmy Carter har for nylig skrevet en lang artikel om det tragiske i, at man ikke for længst er gået hurtigere frem i kernevåbennedrustningen. Og tidligere forsvarsminister i USA McNamara siger det samme.
Så, kære venner, vi må fortsætte vort fredsarbejde, så de politiske ledere kommer til fornuft i tide, ikke først, når de er gået af!

Anton Aggernæs er medlem af Læger mod Kernevåben og IPPNW, Internationale Læger mod Kernevåbenkrig. Ovenstående tale blev holdt ved protestmødet mod NMD den 7/10.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand