Forebyggelse af krig

Det danske forsvar skal være krigsforebyggende!

Af Geert Grønnegaard - 2000


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 2000


- se andre blade
Lige netop det krigsforebyggende formål må være det allervigtigste at holde fast i, når man skal pege på alternativer til traditionel sikkerhedstænkning.
Det var en retorisk blottelse, at det gammelkendte kamp-forsvar puttede forebyggelsen ind i sin formålsparagraf. Det har hele tiden været meningen for dem, at forebyggelse skulle andre tage sig af, men de kunne altså ikke dy sig. For enhver kan jo se, at forsvaret slet ikke har sat ressourcer af til krigsforebyggelse. Det har ikke personale til formålet, og det har end ikke ideer om, hvad et lille land kunne gøre for at forebygge krige.
Det er ikke svært at udpege en hel række ganske konkrete handlingsmuligheder, som er totalt overset af det traditionelle forsvar, men som indlysende må være krigsforebyggende.
Man kunne så rimelig nok forlange af forsvaret, at der blev overført (økonomiske) ressourcer til nogle af disse ting fra kampdelen til forebyggelsesdelen. For eksempel:
- At FNs overraskende effektive befolkningsprogrammer tilføres de 25 millioner dollars, som USA har tilbageholdt.
Medens USA har valgår, undfanges 60 millioner nye folk til ny strid om de samme mangelvarer.
- At der overføres midler direkte til genopbygning af Grosny (Tjetjenien), ikke indirekte gennem Rusland, men direkte betaling til folk for at genopbygge deres egne huse.
- At man giver Nicaragua eller Cuba eller begge en pæn kvote for deres rørsukker i Danmark (Europa).
Det vil være præventivt, krigsforebyggende, at lukke for videre danske tilskud til amerikansk og dansk og al anden våbenudvikling.
Der er masser af steder i verden, hvor en elskværdig milliard danske kroner ville kunne gøre underværker af krigsforebyggelse. Man kan bare gå i gang. Det er vel ikke meningen, at det bare skal stå i loven til pynt.

§ 1. Det militære forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed.
Stk. 2. Forsvaret udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk middel og har til formål
1) at forebygge konflikter og krig,
2) at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet og
3) at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne.
Stk. 3. Dansk forsvar skal på mandat af FN og CSCE med militære midler, direkte eller stillet til rådighed gennem NATO, kunne bidrage til løsning af konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver.
Stk. 4. Forsvaret skal som en integreret del af NATO
1) kunne løse konfliktforebyggende opgaver og krisestyringsopgaver samt yde effektiv modstand mod angreb på dansk område og gennemføre egentligt forsvar af Danmark og tilstødende nærområder i samarbejde med allierede styrker, herunder rettidigt kunne modtage, støtte og gennemføre operationer med allierede styrker indsat i forstærknings-øjemed, samt
2) kunne deltage i konfliktforebyggelse, krisestyring samt forsvar inden for NATOs område, herunder demonstration af solidaritet ved indsættelse af reaktionsstyrker, i overensstemmelse med Alliancens strategi.
Stk. 5. Forsvaret skal råde over styrker af alle tre værn, hvis størrelse, kampkraft, udholdenhed, mobilitet og fleksibilitet gør det muligt at løse de i stk. 3 og 4 nævnte opgaver.
 
"Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v."
vedtaget af Folketinget 1993.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand