Klogere på verden

Spændende bog af Johan Galtung om fredsteori

Af Majken Jul Sørensen - 2000


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 2000


- se andre blade
"Peace By Peaceful Means" er blevet betegnet som en af halvfemsernes vigtigste bøger på fredsforskningsområdet, så her følger en lidt forsinket anmeldelse.
Johan Galtungs bog består af fire dele: En om fredsteori, en om konfliktteori, en om udviklingsteori og en om civilisationsteori.
Alle disse teorier gør naturligvis bogen temmelig teoretisk - så det er ikke en man lige læser på en aften.
Personligt fandt jeg bogen utrolig spændende, men den er så omfattende og kompakt, at det er umuligt at give en bare nogenlunde retfærdig beskrivelse af indholdet i en kort boganmeldelse.
De to eksempler herunder er bare en brøkdel af hvad Peace By Peaceful Means handler om.
 
ABC konflikt trekant
Under overskriften "Konflikt som Skaber og Konflikt som Ødelægger" præsenterer Galtung sin ABC konflikttrekant der bl.a. kan bruges til at analysere i hvilket stadie en konflikt befinder sig.
A er formodninger og holdninger hos parterne i konflikten (Attitude, Asumption), B er opførslen og handlingen (evt. vold) hos parterne (Behavior). Selve kernen i konflikten er modsigelsen C (Contradiction).
En konflikt består altid af A+B+C, hvor B er det direkte observerbare og A og C ligger ubevidst nedenunder.
Galtung mener, at så snart A+C kommer frem i lyset bliver det lettere at håndtere konflikten.
Galtung kommer også med forslag til hvordan konflikter ved hjælp af ikkevoldelige, kreative/utraditionelle tilgange kan transformeres fra at være voldelige til at give parterne nye perspektiver på livet, f.eks. ved at udenforstående fredsarbejdere tilbyder deres assistance.
 
Kulturel vold
Galtung ser seks typer civilisation i verden. I del 4 beskriver han disse civilisationer i lyset af hvorvidt de er fredelige eller voldelige i deres rødder, civilisationens kollektive ubevidste.
Begrebet "kulturel vold" er centralt for voldelige civilisationer - det betyder at civilisationen legitimere brug af direkte eller strukturel vold.
Eller med et citat fra bogen: "Kulturel vold får direkte og strukturel vold til at se, endda føles rigtigt - eller i det mindste ikke forkert" (side 196).
Han ser både på civilisationernes interne forhold og deres forhold til hinanden. Den absolut mest voldelige er den "Occidentale" civilisation som vi lever i. Den indbefatter alle de tre monoteistiske religioner (Jødedom, Kristendom og Islam), som er karakteriseret ved "et udvalgt folk" hvilket automatisk medfører at andre er udelukket - både de andre "udvalgte" og personer fra helt andre religioner.
Denne udelukkelse har været en af de største årsager til krige gennem historien og selvom folk, der lever i civilisationen, ikke nødvendigvis er religiøse, har de "arvet" trangen/lysten til at beherske og kontrollere verden.
Jeg kunne blive ved side op og side ned, men vil nøjes med afslutningsvis at skrive: Giv dig selv tid til at læse og forstå Peace By Peaceful Means, og du vil føle dig lidt klogere på verden.

"Peace By Peaceful Means - Peace and Conflict, Development and Civilization" af Johan Galtung International Peace Research Institute, Oslo and Sage Publication, London, 1996, 280 sider.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand