Fortsat danske børne-soldater

Danmark fortsætter med at træne børn militært.

Af Geert Grønnegaard - 2000


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 2000


- se andre blade
Nu må dette blads læsere gerne hjælpe til med et sidste nøk.
Vi har for flere år siden afsløret, at forsvarets rekrutterings-kontor misbrugte ordningen med erhvervspraktik for 14-16 årige skoleelever til militær propaganda.
Man trækker, overset af de fleste danskere, hvert år ikke mindre end 12.000 skoleelever til en uges praktik på kaserner og flådestationer.
Vi har klaget over systemet til diverse undervisningsministre, men har fået det svar, •at det ikke var propaganda, men oplysning, •at militæret kun dækkede skolernes behov og •at besindige skoleinspektører og erhvervskonsulenter var garanti for, at børnene ikke blev indoktrinerede i den uge, de var borte fra skolen til håndgranatkast og feltbaneøvelser.
 
Oberst Storms planer
Det er nu for få maneder siden kommet frem, at denne før-rekruttering ikke er så uskyldig, som man gerne vil give det udseende af.
Rekrutteringschefen i Værløse (han hedder meget passende oberst Storm) har indrømmet, at forsvaret har gennemført en række "tentative kurser" for skolernes konsulenter.
Skolekonsulenterne er de lærere, som i de enkelte kommuner sørger for at finde praktikpladser til børnene.
Tentativ betyder forsøgsmæssig. og man forsøger da også på bedste måde at sløre det massive omfang af propagandaen ved at sprede indtaget af børn over hele skoleåret og over alle skoler.
I en mellemstor provinskommune som Ringsted med 25.000 indbyggere betyder det 40 børnerekrutter årligt.
Det er mindst de 38 for meget, hvis det kun var børnenes eller forældrenes egne interesser der styrede, men det er det altså heller ikke. Det bliver minutiøst dirigeret fra Værløse.
Hvis læserne selv har børn eller børnebørn i skolealderen, må I tage jer sammen for at få standset den militære erhvervspraktik fra jeres kommune.
I svigter jeres børn, hvis I bare prisgiver dem til et "flot tilbud fra forsvaret til de unge" i en hel uge. To militærivrige børn i en kommune kan man tro på, men ikke 40. Der er begrundelser nok for at standse det.
Statsministeren har skriftligt lovet det Internationale Røde Kors, at Danmark i ord og gerning ville støtte organisationens kampagne mod rekruttering af børn til krigstjeneste, herunder også indirekte rekruttering.
Militærtjeneste kan aldrig blive et erhverv som at være brolægger eller bagerjomfru.
Man kan sælge morgenbrød for enhver bager, men det kan aldrig blive et fedt, hvem man skal slås for, og hvem man skal skyde på.
Den nyvalgte russiske præsident Putin har netop ved dekret genindført et gammelt system fra Stalin-tiden i Rusland, hvor alle skolebørn skal gennemgå militær træning som led i undervisningen.
Det var med rette et forhadt system i Sovjet-tiden og enhver kunne indse, at det var propaganda.
På Farum kaserne laver børnene en hel uge i træk nøjagtig det samme som de russiske børn, men her til lands kalder man det oplysning.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand