Blokade og lejr mod a-våben

Konfrontér de ulovlige aktiviteter på det engelske Aldermaston atomvåben-anlæg!

Af Ulla Røder Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 2000


- se andre blade
Kom til Trident Ploughshares lejr i Aldermaston 18-25. maj 2000 og vær med til nedrustning af Storbritanniens Trident atomvåbenstystem på en ikke voldelig, åben, fredelig og fuldt ansvarlig måde.
Konfrontér de kriminelle aktiviteter på atomvåbenfabrikken, hvor man producerer de ulovlige dele til Trident atom-sprængladninger, Storbritanniens og NATOs ulovlige masseødelæggelsesvåben.
Der vil være Trident Ploughshares aktioner hele ugen, men alle er særligt velkomne til at deltage i den ikke voldelige og ansvarlige Aldermaston blokade 22. maj kl. 6.00.
Der bliver mulighed for træning i ikke voldelig direkte aktion hele ugen.
Camping er gratis og kost (vegan) vil være baseret på frivillig betaling.
Til sommer bliver der en march fra Aldermaston op til den skotske fredslejr ved ubådsbasen i Faslane. Marchen slutter den 1. august, hvor efter der de næste to uger er aktionslejr mod Trident-ubådenes atomvåben.
Trident Ploughshares er en kampagne for nedrustning af det britiske Trident atomvåben system på en ikke voldelig, åben, fredelig og fuldt ansvarlig måde.
160 folk fra 13 lande har afgivet løfte om at nedruste Trident på denne måde.
Vi handler for at overholde international humanitær lov og for at afsløre Trident systemets ulovlighed.

Kontakt

For yderligere information og oplysning om transport:

Ulla Røder, Jernbanevej 19, 5210 Odense NV. Tlf: 6311 0466.
E-mail: b_u_r_2003@yahoo.dk
Maggie tlf:0044 (0)1603 493 091 eller 0044 (0)7939 004 035, Sarah tlf: 0044 (0)1865 725 991.
Marcus tlf: 0044 (0)7967 819 514.

Trident Ploughshares, 42-46 Bethel Street, Norwich, Norfolk, NR2 1 NR, UK.
Tel.: 0044 (0) 1324 880 744.
Fax: 0044 (0) 1324 562 719.
Website: www.gn.apc.org/tp2000 E-mail: tp2000@gn.apc.org.fred og frihed nr. 2 - 2000

Aldermaston atomvåben-anlæg

The Atomic Weapons Establishment (AWE) udgør nerven i den britiske atomvåben produktion og har som sådan siden 1950erne og op til i dag tiltrukket en lang række af demonstranter fra atomvåbenmodstandere, miljøfolk og militærmodstandere.
AWE er ansvarlig for produktion, vedligeholdelse og (eventuel) genanvendelse af Storbritanniens atom-våben.
Det er også engageret i videnskabelig udvikling, herunder laser teknologi og test af materialer.
AWE har kapacitet til at udvikle en ny generation af atomvåben, såfremt Storbritannien beslutter sig for at opgradere/ udskifte Trident i fremtiden.
Aldermaston ejes af det britiske Forsvarsministerium, men siden begyndelsen af 1990erne har AWE haft den status, at regeringen ejer stedet, men at det bliver drevet på basis af kontrakter med private firmaer, som også på forskellig vis har en interesse i økonomisk overskud.
Det samme gør sig gældende på det nærliggende Burghfield anlæg, hvor højeksplosiver (nødvendige for detonation) bliver monteret på atomsprænghovederne (samt også fjernet - for vedligeholdelse og/eller genanvendelse).
I de sidste syv år har AWE været drevet af Hunting-BRAE konsortiet.
(Hunting clc, Brown & AEATech).
Deres kontrakt blev den 31/3-2000 afløst af en kontrakt med BNFL, Lockheed Martin og Serco.
BNFL har i forvejen et yderst blakket ry for dets sundheds- og sikkerhedspolitik.
og ved nærmere undersøgelse af Lockheed Martin finder man heller ikke nogle grunde til at føle sig særlig tryg.
AWE brænder, begraver, skyller og oplagrer alle grader af radioaktivt affald. Der er kontrakt med BNFLs Drigg og Southhampton om forbrænding.
Andet affald er deponeret i små bække som flyder fra selve stedet eller gennem den berygtede Pangbourne rørledning, og aflejres eller deponeres i Themsen.
Der er indsendt ansøgning fra AWE til miljøafdelingen om tilladelse til forøgelse af den radioaktive udledning. Dette gav anledning til en offentlig høring, der gav over 4000 henvendelser. Udfaldet af ansøgningen vil snart blive besluttet af regeringen.
Aldermaston har mange ubehagelige sider, inklusiv "hot spots" (radioaktivt forurenede områder), kemisk forurening af dele af området og store lagre af radioaktivt affald. Foruden af være nerven i Trident systemet er Aldermaston sandelig et uhyggeligt sted.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand