Find inspiration i de gamle blade

Systematisk index til Ikkevold 1971-1997

Af Holger TerpFra bladene
Fred & Frihed
Ikkevold
Flere artikler
De færreste gemmer på gamle tidsskrifter. Dette nye index over Landsforeningen Aldrig Mere Krigs tidsskrift Ikkevold er udarbejdet ud fra den formodning, at der er ingen som husker alt hele tiden, og hvor var det nu det var, at der stod den artikel som jeg lige står og skal bruge nu?
Med dette nye index i hånden kan man gå ned på sit lokale bibliotek og finde artiklen eller, hvis biblioteket ikke har Ikkevold, så kan artiklen bestilles.
Det systematiske index dækker hele den periode fra 1971 og til og med 1997, hvor Ikkevold hidtil er udkommet. Ikkevold er en fortsættelse af foreningens tidsskrift Pacifisten som udkom i årene 1946-1970, der igen er en videreførsel af foreningens tidsskrift Aldrig Mere Krig som udkom i årene 1933-1945.
Fra 1993 er Ikkevold trykt sammen med Kvindernes Internationale Liga for Fred og Friheds tidsskrift, "Fred & Frihed". Dette er således også et systematisk index til Fred & Frihed 1993-1997.
Grunden til at indexet er lavet er en formodning om, at det kan være med til at øge interessen for Ikkevold og Landsforeningen Aldrig Mere Krigs arbejde. Både for hvad der har stået i det - kan vi have nytte af det og lære af det? Og også ønsket om øget interesse for Ikkevold i fremtiden. Hvad skal der stå i bladet - og hvem skal skrive artiklerne?
Indexet er systematisk opbygget med et par store hovedgrupper, hvilket ikke kan undre, Aldrig Mere Krigs formål taget i betragtning. Det er fredssagen og militærnægtelse. Enkelte artikler har kunnet bringes flere steder i indexet, men jeg har bestræbt mig på at sprede artiklerne så langt ud i systematikken som muligt. Nogle artikler vil givetvis blive flyttet i senere udgaver af dette index.
Registreringen er tilstræbt komplet. Små notitser, enkelte korte anmeldelser og små referater og meddelelser om møder og arrangementer er ikke medtaget. Der er medtaget forfatter, titel, undertitel, emneord, og noter, alt efter hvor vigtige artiklerne skønnes at være.
Fra nr. 4, 1996 er Ikkevold også udgivet i elektronisk form på internettet, hvor der også ligger artikler fra tidligere numre. Jeg ser pt. ikke nogen grund til at fortsætte indexet over Ikkevold i fremtiden, hvor det det nu er muligt at søge artiklerne i fuld tekst.
Hvis Ikkevolds læsere ønsker, at nogle poster suppleres med yderligere oplysninger, hører jeg gerne fra dem. Lige som kritik af indexet er velkommen.

Download det systematiske index til Ikkevold 1971-1997. Kommentarer sendes til Holger Terp fra Aldrig Mere Krig, e-mail: mail@fredsakademiet.dk

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2017 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand